DAO KY LUCLANG KY LUCTOP MON NGON ME NAU
LANG KL QUOC TETOP MON NGON ME NAU 1
DAO KY LUCHOI NGHI THUONG DINH
0_A-W-BAF.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 71 năm lần đầu tiên tổ chức Lễ trao giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc (29/05/1949 – 29/05/2020)

29-05-2020

Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (tiếng Anh: British Academy Film Awards hay BATFA Film Awards) là giải thưởng được trao thường niên do Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (BAFTA) tổ chức lần đầu tiên ngày 29/05/1949.

home 4 mobi
Home4
home 6 mobihome 6 mobi
Home6Home6
home 7 mobihome 7 mobi
Home7Home7
home 8 mobihome 8 mobi
Home8Home8
home 9 mobihome 9 mobi
Home9Home9
0_A-W-BAF.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 71 năm lần đầu tiên tổ chức Lễ trao giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc (29/05/1949 – 29/05/2020)

29-05-2020

Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (tiếng Anh: British Academy Film Awards hay BATFA Film Awards) là giải thưởng được trao thường niên do Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (BAFTA) tổ chức lần đầu tiên ngày 29/05/1949.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22