Tạm biệt 2020DAO KY LUCLANG KY LUCTOP MON NGON ME NAU
Tạm biệt 2020LANG KL QUOC TETOP MON NGON ME NAU 1
DAO KY LUCHOI NGHI THUONG DINH
0_image_2021-10-27_080221.png

Singapore phát triển băng y tế thông minh đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ điều trị vết thương mãn tính

27-10-2021

Mới đây, các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã phát triển băng y tế thông minh đầu tiên trên thế giới có thể phát hiện nhiều dấu hiệu sinh học của vết thương mãn tính để hỗ trợ quản lý vết thương kịp thời và cá nhân hóa.

home 4 mobi
Home4
home 6 mobihome 6 mobi
Home6Home6
home 7 mobihome 7 mobi
Home7Home7
home 8 mobihome 8 mobi
Home8Home8
home 9 mobihome 9 mobi
Home9Home9
0_image_2021-10-27_080940.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Đà Lạt (27/10/1976 - 27/10/2021)

27-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước ngày 30/04/1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22