• Trang chủ
  • Bảo việt - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Bảo việt
0_goldenbooks-vn-bao-viet-cao-bang.jpg

Bảo Việt Nhân thọ Cao Bằng: Chi trả 100 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm khách hàng

25-02-2017

Ngày 19/2, Bảo Việt Nhân thọ Cao Bằng chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình bà Ngô Thị Loan, tổ 3, phường Sông Hiến (Thành phố) với số tiền 100 triệu đồng.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14