• Trang chủ
  • Kỷ lục gia - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Kỷ lục gia
0_497ecfe0087045c598e8f616468ee18b.jpg

Bộ sưu tập đồng hồ cổ, có khả năng dự báo... 'bão' tại Hà Nội

29-06-2020

Hơn 200 chiếc đồng hồ cổ được ông Đào Xuân Tình sưu tầm qua nhiều năm. Trong đó, có chiếc đồng hồ quả quít vàng ròng và có những chiếc đo được thay đổi áp suất không khí khi sắp có bão.

content 1 mobi
Trang 1 của 4 trang (72 bài)1234>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14