• Trang chủ
  • Khám phá - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Khám phá
0_maxresdefault-1.jpg

Chuyến bay lịch sử của tàu SpaceX bị hoãn 17 phút trước giờ đếm ngược

28-05-2020

Vụ phóng tàu vũ trụ của SpaceX đưa 2 phi hành gia NASA lên quỹ đạo, sự kiện được xem là lịch sử, đã bị hoãn lại khi còn chưa đầy 17 phút vì mây dông và nguy cơ sét đánh ở Florida.

content 1 mobi
Trang 1 của 7 trang (122 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14