• Trang chủ
  • Top sản phẩm nổi tiếng kỷ lục - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Top sản phẩm nổi tiếng kỷ lục
0_bestplus-vn_The-best-of_Viet-Nam_De-cu_29_Duoc-pha.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 29: Dược phẩm Nam Hà

02-02-2019

Thành lập năm 1960, đến nay Namha Pharma đã trở thành thương hiệu quen thuộc với mọi người, mọi nhà với nhiều sản phẩm nổi tiếng như Thuốc xịt mũi Coldi-B, Bổ phế Nam Hà, Tiêu độc Nam Hà…

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14