0_image_2022-01-15_090412.png

Chùm ảnh: Cổ vật tầm cỡ thế giới đang được lưu giữ ở Đà Lạt

15-01-2022

Quá trình đưa khối hiện vật khổng lồ này từ Huế về Đà Lạt được thực hiện rất cẩn trọng, phải mất ba lần mới hoàn thành.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 30 trang (587 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14