0_oking-at-3d-tumour-sculpture-in-the-cancer-revolut.jpg

Một vòng triển lãm về chủ đề ung thư đầu tiên trên thế giới: Khi khoa học mở ra những hi vọng

11-06-2022

(firstvietnam.vn) – Ung thư không còn đáng sợ như một nửa thế kỷ trước, nhờ những tiến bộ trong khoa học chẩn đoán và điều trị mà chúng ta đã đạt được.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 32 trang (633 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14