Chàng trai dắt chó cưng đi bộ vòng quanh thế giới

29-07-2020

Suốt 5 năm qua Tom Turcich và Savannah đã cùng nhau đi bộ qua hơn 18.000 km qua 35 quốc gia với các loại địa hình khác nhau.


Firstvietnam.vn-Sưu Tầm


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14