• Trang chủ
  • Best - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Best

0_pov_biblioburro.jpg

Người ‘vác cả thư viện’ trên lưng lừa

13-07-2020

"Waiting for the Biblioburro" dựa trên câu chuyện có thật. Đó là hành trình dài của cựu thủ thư Luis Soriano, người mang sách cho trẻ em nghèo ở những vùng đất bị lãng quên.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 7 trang (140 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14