0_55f7f09135700fb92ee86000.jpg

Những phi hành gia sống lâu nhất trên vũ trụ

28-05-2020

Cùng điểm qua những phi hành gia đã lập nên những kỷ lục với thời gian ở trên vũ trụ lâu nhất thế giới

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14