• Trang chủ
  • Du lịch - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Du lịch

0_vienkyluc-vn_-THE-FIRST-OF-VIETNAM-VIETKINGS-P1.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P14: Thầy Nguyễn Ngọc Ký - Nhà giáo, nhà văn đầu tiên dùng chân để viết

03-04-2019

Tấm gương vượt khó của thầy Nguyễn Ngọc Ký - người thầy dạy học, viết văn bằng chân đầu tiên ở Việt Nam đã lan tỏa và truyền động lực cho nhiều thế hệ thanh niên, học sinh ở Việt Nam...

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 5 trang (90 bài)12345>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14