0_vienkyluc-vn_-THE-FIRST-OF-VIETNAM-VIETKINGS-P1(3).jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký) - Nhà báo đầu tiên của Việt Nam

07-04-2019

Nhà báo chính thức đầu tiên trong lịch sử nước nhà chính là Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký) - người con đất Nam Kỳ. Cuộc đời ông là một hành trình đầy biến cố, bắt đầu với tuổi thơ dữ dội, nhiều long đong.

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14