[The First Of Vietnam] Khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được triển khai mạng viễn thông 5G

21-01-2021

(Firstvietnam.vn) Ngày 14/1/2021, tại Khu công nghiệp Yên Phong I, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức chương trình khai trương mạng 5G tại Khu công nghiệp Yên Phong I.

Yên Phong I (Bắc Ninh) là khu công nghiệp đầu tiên trong cả nước được triển khai mạng viễn thông 5G để áp dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất.

 

 

"Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện chủ trương thu hút đầu tư FDI thế hệ mới, các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ xanh có tính lan tỏa, gắn với các hoạt động chuyển giao công nghệ," Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.

 

 

Với những bước đi vững chắc trong lộ trình thương mại hóa dịch vụ 5G, Viettel đã thực hiện đúng cam kết với Chính phủ và người dân trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong về cung cấp 5G trên thế giới nhằm thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu hình thành xã hội số ở Việt Nam vào năm 2025, đồng thời tạo được vị thế trong việc làm chủ, ứng dụng công nghệ mới và đi đầu trong chuyển đổi số


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14