0_Untitled.png

[The First Of Vietnam] Ra mắt dự án ‘Người nhân tạo’ nói tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam

10-04-2021

Ngày 3-4-2021 tại TP.HCM đã diễn ra sự kiện công bố dự án khởi nghiệp công nghệ trí tuệ nhân tạo “Người nhân tạo - Digital Humans Day 2021”.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 16 trang (308 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14