0_image_2021-12-01_081302.png

Doanh nghiệp làm chủ được công nghệ sản xuất gạch ốp lát cỡ lớn đầu tiên tại Việt Nam

01-12-2021

Trong lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát, trước đây Việt Nam chỉ có thể sản xuất được khổ nhỏ (600x600 mm), vì vậy với những gạch khổ lớn phải nhập khẩu. Từ năm 2017 Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Dự án đổi mới công nghệ sản xuất gạch ốp lát cao cấp khổ lớn để cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, giao Công ty cổ phần Đầu tư phát triển VICENZA (Thanh Hóa) chủ trì.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 16 trang (319 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14