0_6c189c5a.jpg

[The First of Vietnam] Người phi công Việt Nam đầu tiên

10-06-2020

“Ngay từ những thập niên đầu thế kỷ 20 Việt Nam đã có phi công được lịch sử hàng không ghi nhận, đó là Đỗ Hữu Vị"

content 1 mobi
content1
Trang 15 của 16 trang (319 bài)<<<...1112131415...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14