0_Trong-Dong-Kinh-Hoa_baovatquocgia.jpg

[The First Of Vietnam] Trống đồng Kính Hoa - bảo vật quốc gia đầu tiên thuộc quyền sở hữu tư nhân

09-03-2021

(Firstvietnam.vn) Sau nhiều đợt công nhận danh hiệu, ngày 31/12/2020, với Quyết định số 2283/QĐ-TTg công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 9), bảo vật quốc gia đầu tiên thuộc quyền sở hữu tư nhân đã được công nhận. Đó là trống đồng Kính Hoa.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 16 trang (308 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14