0_FNPP-1.jpg

[The First of World] Nga bắt đầu vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của thế giới

28-05-2020

Nhà máy Akademik Lomonosov trang bị hai lò phản ứng 35 MW sẽ trở thành nguồn cung cấp điện chính cho người dân ở vùng Bắc Cực.

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14