0_campuchia-1-3224.jpg

Natoly Jim, hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Việt đầu tiên ở Campuchia

30-06-2022

(firstvietnam.vn) – Ông Natoly Jim reo lên: 'Campuchia mới mở cửa du lịch 1 - 2 tháng. Đây là đoàn khách du lịch Việt Nam thứ hai Toly hướng dẫn. Sau 2 năm Covid-19, Toly tưởng mình quên tiếng Việt rồi. Giờ được nói lại, Toly thấy sướng vô cùng!'.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 31 trang (604 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14