0_luong-toi-thieu-gio.jpg

Lần đầu tiên sẽ có lương tối thiểu theo giờ

23-05-2022

Mức lương tối thiểu giờ quy định theo 4 vùng được đề xuất với mức từ 15.600 - 22.500 đồng/giờ, dự kiến áp dụng từ 1/7/2022...

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 27 trang (526 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14