• Trang chủ
  • Kỷ lục - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Kỷ lục

0_2076256.jpg

Game Microsoft Solitare "kinh điển" tròn 30 tuổi, vẫn có 35 triệu người chơi hằng tháng

28-05-2020

Microsoft đang có ý định thiết lập một kỷ lục mới trong dịp sinh nhật lần thứ 30 ý nghĩa của game này.

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14