Độc đáo với hàng rào chắn sóng tự động duy nhất trên thế giới

12-10-2020

Maeslantkering có hai cổng rào dài 210 mét, với hai giàn thép dài 237 mét giúp cố định. Khi ở trạng thái đóng, rào chắn sẽ bảo vệ toàn bộ chiều rộng (360 mét) của kênh đào Nieuwe Waterweg, đường thủy chính của cảng Rotterdam.

Maeslantkering ("Maeslant barrier" trong tiếng Hà Lan) là một rào cản triều cường trên sông Nieuwe Waterweg, ở thành phố South Holland, Hà Lan.

 

 

Một phần của công trình Delta, các rào chắn được điều khiển bởi một siêu máy tính và tự động đóng lại khi thành phố Rotterdam (đặc biệt là Cảng Rotterdam) bị lũ lụt đe dọa.

 

 

Maeslantkering có hai cổng rào dài 210 mét, với hai giàn thép dài 237 mét giúp cố định. Khi ở trạng thái đóng, rào chắn sẽ bảo vệ toàn bộ chiều rộng (360 mét) của kênh đào Nieuwe Waterweg, đường thủy chính của cảng Rotterdam. 

 

 

 


Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14