Người dân California lập kỷ lục với hàng tất chân dài nhất thế giới nhằm quyên góp từ thiện

19-11-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Một tổ chức từ thiện ở California đã thu thập khoảng 80.000 đôi tất chân cho người vô gia cư và phá kỷ lục về hàng tất dài nhất thế giới.

 

 

Hình ảnh minh họa. Nguồn: internet 

Fresno Mission, một tổ chức cộng đồng nhằm giúp đỡ những người vô gia cư, cho biết các tình nguyện viên và nhân viên đã tham gia sự kiện nhằm mục đích tạo ra một hàng tất chân dài ít nhất 7 dặm (11,26 km). 

Nhiệm vụ thu thập tất đã diễn ra trong khoảng sáu tháng trước khi treo ước tính khoảng 80.000 chiếc tất lên một dây quần áo có tổng quãng đường là 7,39 dặm (gần 12 km).

Kỷ lục thế giới về hàng tất chân dài nhất thế giới hiện tại là 3,77 dặm (6,06 km) được thiết lập tại Halverde, Đức, vào năm 2014.

Sau sự kiện, những đôi tất sẽ được trao cho người vô gia cư thông qua Fresno Mission và các tổ chức đối tác khác nhau.

Dildine nói: “Tôi hào hứng hơn khi ra đường vào tuần tới và trao những đôi tất đến người vô gia cư trên địa phương”.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14