0_vienkyluc-vn_-THE-FIRST-OF-VIETNAM-VIETKINGS-P1(2).jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P17: CD-ROM "Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam" - Sách điện tử đầu tiên ở Việt Nam

06-04-2019

CD-ROM "Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam" giới thiệu 2.200 bức ảnh màu tư liệu 300 ngôi chùa nổi tiếng tọa lạc ở 45 tỉnh, thành phố Việt Nam, do Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường chụp suốt 15 năm.

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14