• Trang chủ
  • Niên lịch - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Niên lịch

0_unnamed.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 58 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 (PCC1) (02/03/1963 - 02/03/2021)

02-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được thành lập vào ngày 02/03/1963, trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ phần xây lắp điện I (PCC1) hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình không chỉ trong lĩnh vực xây lắp điện mà còn mở rộng sang lĩnh vực SXCN, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 16 trang (320 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14