0_Vinataba-giai-thuong.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 36 năm ngày thành lập Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (05/4/1985 – 05/4/2021

05-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Ngày 05/4/1985, Liên hiệp các Xí nghiệp Thuốc lá Việt Nam - Tiền thân của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA), đã được thành lập theo Nghị định số 108/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 10 trang (187 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14