0_image_2022-04-12_080837.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 66 năm ngày thành lập Trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (12/04/1956 -12/04/2022)

12-04-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là một học viện chuyên ngành chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành âm nhạc từ trình độ trung cấp đến bậc tiến sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập ngày 12 tháng 4 năm 1956.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 15 trang (282 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14