0_cong-ty-cp-day-luoi-thep-nam-dinh-540x360.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 36 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định (30/11/1984 – 30/11/2020)

30-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Có tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước (Xí nghiệp Mạ điện Nam Định), Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định được thành lập vào ngày 30/11/1984 và được cổ phần hoá vào năm 1999.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 7 trang (129 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14