0_Edward_Jenner-Oil_painting-Wellcome_V0023503.jpg

[The First of World] Người đầu tiên tìm ra vaccine thực sự là ai?

21-05-2020

Louis Pasteur được thế giới công nhận là cha đẻ của văcxin, song thực tế người đầu tiên đặt nền móng cho tiêm chủng là Edward Jenner, một bác sĩ danh dự trong hội Hoàng gia Lon Don, Anh.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 4 trang (80 bài)1234>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14