0_image_2022-04-12_075054.png

SpaceX đưa phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên Trạm Vũ trụ quốc tế

12-04-2022

Cả 4 thành viên của phi hành đoàn lần này đều là dân thường, làm việc tại công ty hàng không vũ trụ thương mại có tên Axiom Space. Giá vé cho chuyến du hành kéo dài 8 ngày này là 55 triệu USD/người.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 9 trang (177 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14