0_200524-cicada-stock-cs-1100a_f77b93f23beeb77921969.jpg

Hàng triệu ve sầu trồi lên mặt đất sau 17 năm ngủ đông tại Mỹ

28-05-2020

Sau nỗi lo về đại dịch và ong bắp cày sát thủ đổ bộ nước Mỹ, nhiều khu vực ở đất nước cờ hoa đối mặt với sự phiền phức mới từ hàng triệu con ve sầu.

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14