0_image_2022-01-10_074405.png

Sài Gòn đẹp nao lòng trong tranh của người họa sĩ 70 tuổi

10-01-2022

Ngã 6 Phù Đổng, Lăng Ông bà Chiểu, Cửa bắc chợ Bến Thành… những địa danh quen thuộc với người dân thành phố 'bước' vào tranh của họa sĩ Vincent Monluc đẹp đến nao lòng.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 7 trang (130 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14