0_nui-Gieng-Tien.jpg

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh: Miền đất của những chuyển động

24-09-2020

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) được thành lập cuối năm 2015. Qua quá trình xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO, diện mạo của một công viên địa chất toàn cầu đang từng bước định hình. Nếu vượt qua vòng thẩm định, tháng 4-2021, Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ được Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO kết nạp, trở thành thành viên chính thức, mở ra cơ hội phát triển du lịch cho tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tiếp theo.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 5 trang (88 bài)12345>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14