0_ngoinhahydro-6244.jpg

Italy xây dựng nhà sử dụng năng lượng hydro đầu tiên ở châu Âu

30-09-2022

(firstvietnam.vn) – Nhằm thử nghiệm thực tế, nhóm nhà khoa học Đại học Sannio, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và công ty tư nhân xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở châu Âu chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 29 trang (569 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14