• Trang chủ
  • 25 năm - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > 25 năm
22147_z3848201517297_47f1f5c02820091837e20cf01d730095.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] LOTHAMILK: 25 năm với sứ mệnh mang dòng sữa thuần khiết, an toàn đến các gia đình Việt

02-11-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Với phương châm “Sức khỏe người tiêu dùng là nền tảng phát triển của doanh nghiệp”, Công ty Cổ phần Lothamilk luôn hướng tới mục tiêu dẫn đầu trong ngành hàng các sản phẩm sữa thanh trùng, sữa bò tươi nguyên chất, với sứ mệnh mang đến dòng sữa thuần khiết, an toàn đến cho mọi gia đình Việt.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14