• Trang chủ
  • Chứng nhận jcl - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Chứng nhận jcl
0_Ba-Nguyen-Thi-Ngoc-Ho.jpg

[ĐIỂM TIN FIRST CẦN THƠ] - Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ- Bệnh viện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt chứng nhận JCI

01-12-2022

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu trở thành bệnh viện đầu tiên ở ĐBSCL và thuộc top 6 bệnh viện tại Việt Nam đạt chứng nhận JCI - một tiêu chuẩn quốc tế danh giá của ngành y tế.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14