• Trang chủ
  • Con tàu liên xô - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Con tàu liên xô
0_z3900505798609_a50569c8d5827b92df4fda8c38c1865d.jpg

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Trung tướng, Phi hành gia Phạm Tuân - Người viết nên những huyền thoại anh hùng

22-11-2022

(KỶ LỤC - WOWTIMES) “Người con của Việt Nam đang bay qua bầu trời Tổ quốc, xin gửi lời thăm hỏi và cảm ơn Nhân dân đã tạo điều kiện để tôi bay vào vũ trụ.” Đó là những lời nhắn gửi từ bên ngoài không gian xa thẳm của nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân khi thực hiện sứ mệnh không gian cùng những cộng sự người Liên Xô. Người con của Việt Nam còn là người duy nhất cho đến nay được 3 lần phong danh Anh hùng và là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Những chiến công lẫy lừng ấy mãi là huyền thoại mà mỗi khi người Việt nhắc đến đều quá đỗi tự hào.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14