• Trang chủ
  • Hạt mắc ca chính ngạch - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Hạt mắc ca chính ngạch
0_gia-hat-macca-daklak.jpg

Việt Nam xuất khẩu lô mắc ca chính ngạch đầu tiên sang Nhật Bản

10-11-2022

FirstVietNam - Ngầy 9/11, Đắk Lắk đã tổ chức lễ xuất khẩu container mắc ca Krông Năng chính ngạch đầu tiên sang Nhật Bản.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14