• Trang chủ
  • Hiu - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Hiu
0_z3845595484583_ce18fa81d12a447fc9c9417b39691310.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIU - 25 năm xây dựng môi trường giáo dục đa ngành theo tiêu chuẩn quốc tế

01-11-2022

(kyluc.vn) - Thành lập năm từ năm 1997, Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng - nay là Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) - đã trở thành một là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực và đa hệ với hơn 40 ngành đào tạo theo hướng chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14