• Trang chủ
  • Kỷ lục việt nam - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Kỷ lục việt nam
0_VietKings-Trip-Hanh-trinh-quang-ba-Ky-luc-Viet-N.jpg

[VietKings.Trip] Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam ra thế giới (P.69) Khám phá Văn miếu Trấn Biên - "Quốc Tử Giám" của Nam Bộ, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

09-06-2019

Văn miếu Trấn Biên là một công trình văn hóa được xây dựng vào thế kỷ XVII, đời chúa Nguyễn Phúc Chu. Đây là văn miếu đầu tiên được xây dựng ở xứ Đàng Trong, có trước cả văn miếu Vĩnh Long, Gia Định và Huế. Văn miếu Trấn Biên là 1 trong Top 5 Văn miếu cổ đánh dấu nền học vấn lâu đời ở Việt Nam, đến nay văn miếu đã hơn 300 tuổi..

content 1 mobi
Trang 4 của 20 trang (393 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14