• Trang chủ
  • Lego - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Lego
22153_lego-1.jpg

LEGO hiện thực "nhà máy không khói" đầu tiên tại Việt Nam

03-11-2022

(FirstVietNam.vn) - Dự án nhà máy trung hòa carbon đầu tiên này sẽ giúp củng cố chiến lược phát triển lâu dài tại châu Á cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng của LEGO trong khu vực và thế giới.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14