• Trang chủ
  • Liên doanh sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở miền bắc - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Liên doanh sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở miền bắc
0_nien-lich.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki và 30 năm nỗ lực trên hành trình đưa bánh kẹo Việt Nam ra thế giới

23-10-2022

[WOWTIMES-VIETKINGS] - Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki được thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1992, là một trong những liên doanh sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở miền Bắc, một thương hiệu đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14