• Trang chủ
  • Máy bay - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Máy bay
0_May-Bay-Nhanh-Nhat.jpg

[ĐIỂM TIN FIRST THẾ GIỚI] - Trung Quốc có động cơ đặc biệt đầu tiên thế giới cho máy bay siêu thanh

22-11-2022

Trung Quốc phát triển động cơ siêu thanh kích nổ sử dụng nhiên liệu giá rẻ đầu tiên trên thế giới, giúp máy bay bay nhanh gấp 9 lần âm thanh.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (35 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14