• Trang chủ
  • Mekong expo - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Mekong expo
0_z3810074015371_57b2a8f010b5079fd096a4928032c812.jpg

Về Cần Thơ chiêm ngưỡng mô hình nón lá từ hàng trăm chiếc nón lá vẽ thư pháp xác lập Kỷ lục Việt Nam

19-10-2022

[Kyluc.vn] - Ngày 18/10/2022, tại trung tâm Tp. Cần Thơ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tiến hành thẩm định mô hình nón lá ghép từ 540 chiếc nón có vẽ thư pháp và chính thức trao bằng xác lập kỷ lục đến bà Đào Thị Cẩm Sương - người sáng tạo và thực hiện mô hình.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14