• Trang chủ
  • Niên lịch - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Niên lịch
0_0_z3783419657891_49c94e9d4520a320904c5cc9e86f3b50.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB: Hành trình 26 năm phục vụ khách hàng với lý tưởng "kết nối nhân văn"

09-10-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Suốt chặng đường 26 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) luôn hoạt động theo định hướng đã được vạch ra ngay từ khi thành lập. Đó là xây dựng một ngân hàng của Việt Nam hoạt động theo c��c chuẩn mực ngân hàng quốc tế, phát triển một thương hiệu mạnh theo hướng gắn bó chặt chẽ với khách hàng.

content 1 mobi
Trang 3 của 7 trang (130 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14