• Trang chủ
  • Niên lịch việt nam - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Niên lịch việt nam
0_Gian-NXB-HN.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 41 năm ngày thành lập Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội (24/11/1979 – 24/11/2020)

24-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Nhà xuất bản Hà Nội, thành lập ngày 24-11-1979, là đơn vị trực thuộc Thành ủy vừa có nhiệm vụ tổ chức xuất bản các loại sách tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa tổ chức sản xuất các loại sách đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh... Năm 1993, NXB Hà Nội có bước đột phá quyết định khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp nhà nước, thực sự hòa nhập vào guồng quay của kinh tế thị trường.

content 1 mobi
Trang 1 của 3 trang (47 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14