• Trang chủ
  • Phủ thượng hồng - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Phủ thượng hồng
0_bestplus-vn_Ton-vinh-cac-vi-to-nghe-Viet-Nam-P-32.jpg

Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.32): Đại thiền sư Tuệ Tĩnh - Ông tổ nghành y dược Việt Nam

03-01-2019

Đại y sư Tuệ Tĩnh, ngài cũng là ông Tổ của ngành y dược nước ta với khẩu hiệu nổi tiếng "Nam dược trị nam nhân" nghĩa là thuốc Nam trị bệnh cho người Nam (Việt Nam).

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14