• Trang chủ
  • Robot corindus - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Robot corindus
0_z3724275761780_310fd6d94c111a4bf6c2521015fec9fa.jpg

[ĐIỂM TIN FIRST CẦN THƠ] - Cần Thơ lần đầu tiên đưa robot Corindus vào can thiệp mạch máu cho bệnh nhân

01-12-2022

Trong năm 2022; Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ (S.I.S) chính thức đưa vào sử dụng hệ thống Robot Corindus hỗ trợ can thiệp chụp mạch máu xóa nền (DSA). Đây là bệnh viện đầu tiên tại Đông Nam Á thực hiện kỹ thuật này.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14