• Trang chủ
  • Tổ ngành dược việt nam - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Tổ ngành dược việt nam
0_bestplus-vn_Ton-vinh-cac-vi-to-nghe-Viet-Nam-P-19.jpg

Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.19): Tuệ Tĩnh – Tổ ngành dược Việt Nam

20-12-2018

“Nam dược trị Nam nhân” (Thuốc Nam chữa bệnh người Nam), đây là câu nói nổi tiếng của danh y Tuệ Tĩnh, thể hiện sự nhận thức sâu sắc về quan hệ giữa con người và sinh cảnh, đồng thời cũng tiêu biểu cho ý thức độc lập tự chủ của người Việt.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14