• Trang chủ
  • Thành tựu - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Thành tựu
0_z3832554586287_e7d2f2cf025be3bc864df308d65b82fd.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và 46 năm lan tỏa giá trị cốt lõi “Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn” đến các thế hệ người học

27-10-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Tự hào là một trong 02 trường Đại học Sư phạm trọng điểm của cả nước, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Education - HCMUE) luôn nỗ lực, phấn đấu để trở thành "ngọn cờ đầu" trong đổi mới giáo dục của cả nước; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu và giảng dạy; qua đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

content 1 mobi
Trang 2 của 4 trang (75 bài)<<<1234>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14