• Trang chủ
  • Thử nghiệm drone - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Thử nghiệm drone
0_Capture-JPG-9274-1645777013.jpg

[ĐIỂM TIN FIRST THẾ GIỚI] - Drone thủy lực đầu tiên trên thế giới

05-01-2023

Mẫu drone nhiều cánh vận hành bằng hệ thống thủy lực của công ty Flowcopter có tầm hoạt động 900 km và sức chở 150 kg hàng hóa.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14