• Trang chủ
  • Trueid - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Trueid
0_photo-import-20221130151710985.png

[ĐIỂM TIN FIRST VIỆT NAM] - TrueID là đơn vị đầu tiên của Đông Nam Á đạt ISO 30107-3 về nhận diện người thật từ ảnh đơn

01-12-2022

TrueID, đơn vị phát triển ứng dụng Định danh người dùng với công nghệ AI thuộc Công ty CP VNG, trở thành tổ chức đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đạt ISO/IEC 30107-3 do iBeta chứng nhận về công nghệ xác định người thật chỉ từ một bức hình đơn.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14