• Trang chủ
  • Trung tâm dạy nghề - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Trung tâm dạy nghề
0_z3890841782715_fac4f9c07862b17d9cee9945f69c7a1b.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Trường dạy nghề Hướng nghiệp Á Âu - 12 năm đào tạo và cung ứng nhân lực đa ngành chất lượng cao cho ngành Dịch vụ Việt

18-11-2022

[VIETKINGS - WOWTIMES] - Thông qua mục tiêu và giá trị cốt lõi là đào tạo và cung ứng cho thị trường lao động đội ngũ nhân sự đa ngành đạt chất lượng cao, Hướng nghiệp Á Âu đã không ngừng đóng góp vào công cuộc phát triển nguồn nhân lực thạo nghề - giỏi việc cho thị trường lao động Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ qua.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14