• Trang chủ
  • Vũ tiến lộc - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Vũ tiến lộc
0_z3938054475860_1b1f95b2413ebd97286cdb74b7ddb7b8.jpg

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] TS.Vũ Tiến Lộc - Vị lãnh đạo “thép” với tư duy đổi mới của cộng đồng Doanh nhân Việt Nam

06-12-2022

(KỶ LỤC - WOWTIMES) Bằng trọn vẹn tâm lực và trí lực, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã góp phần to lớn trong công cuộc thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Những góc nhìn vĩ mô, đa chiều cùng cách tiếp cận đầy thực tiễn của ông đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong suốt thời gian qua.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14