• Trang chủ
  • Vietkings.values 2018 - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Vietkings.values 2018
0_vietkings_Value_-2018_P-122_Nha-san-go-lim-lon-nha.jpg

(Vietkings.Values 2018) Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam (P.122) Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam tại tỉnh Điện Biên

27-07-2018

Tiêu tốn 500 khối gỗ, nhà sàn bằng gỗ lim rộng 500 m2 có các cột trụ đường kính đến 80 cm tại tỉnh Điện Biên lập Kỷ lục là Nhà sàn bằng gỗ lim lớn nhất Việt Nam.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14