• Trang chủ
  • Vietworld - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Vietworld
0_z3796282477509_f78bdc5b3402fbb5f9a18ba2610b906d.jpg

Doanh nhân Trần Văn Mười xác lập Kỷ lục VietWorld với bài thơ “Con cháu Vua Hùng toàn cầu” được chuyển thể thành 18 thể loại âm nhạc

13-10-2022

(kyluc.vn) - Bài thơ “Con cháu Vua Hùng toàn cầu” do Doanh nhân Trần Văn Mười sáng tác và chuyển thể thành 18 hình thức âm nhạc khác nhau (như Hát Xoan Phú Thọ, Ca trù, Quan họ Bắc Ninh, Ví dặm Nghệ Tĩnh, Chầu văn, Xẩm, Bài chòi... ) đã được Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu chính thức xác lập kỷ lục VietWorld.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14