Hội Kỷ lục gia Việt Nam trở thành Hội viên tập thể chính thức của VCCI

12-05-2017

Trong kỳ Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 33 vừa diễn ra ngày 06/5/2017 tại TP.HCM, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI đã chính thức trao quyết định Hội viên tập thể chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

ớc đó, vào ngày 27/4/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI đã ban hành Quyết định số 0967/PTM-VPHH về việc kết nạp Hội Kỷ lục gia Việt Nam trở thành Hội viên tập thể chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Theo đó công nhận Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam là thành viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam.

 


Quyết định số 0967/PTM-VPHH về việc kết nạp Hội Kỷ lục gia Việt Nam trở thành Hội viên tập thể chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 

 


TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao quyết định đến TS Thang Văn Phúc – Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam
 

Với việc trở thành thành viên của VCCI, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu như hiện nay, Hội sẽ được VCCI hỗ trợ về nhiều mặt trong quá trình hoạt động để phát triển hơn trong thời gian tới.


Theo PV - Kyluc.vn (Ảnh VIETKINGS)


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14